لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 31 شهريور 1397  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اوقات شرعی
آمار سایت
نقشه استان
اطلاعيه جوي شماره 4 سه شنبه 97/06/27
تاریخ: سه شنبه 27 شهریور 1397       توسط: هواشناسی زنجان   
بر اساس تحليل نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي از بعدازظهر امروز سه شنبه (97/06/27) با نفوذ يك ...

اطلاعيه جوي شماره 3 دوشنبه 97/03/07
تاریخ: دوشنبه 7 خرداد 1397       توسط: هواشناسی زنجان   
بر اساس تحليل نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي از بعدازظهر فردا سه شنبه (97/03/08) يك سامانه با...

اطلاعيه جوي شماره 2 پنجشنبه 97/02/13
تاریخ: پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397       توسط: هواشناسی زنجان   
بر اساس تحليل نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي از بعدازظهر امروز پنجشنبه (97/02/13) سامانه ناپا...

اطلاعيه جوي شماره 1 - شنبه 97/02/01
تاریخ: شنبه 8 اردیبهشت 1397       توسط: هواشناسی زنجان   
بر اساس تحليل نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي از بعدازظهر امروز(97/02/01) سامانه ناپايدار بارش...

اخطاريه جوي شماره 1 -97/01/26 يكشنبه
تاریخ: سه شنبه 28 فروردین 1397       توسط: هواشناسی زنجان   
بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي بيانگر شدت فعاليت سامانه بارشي طي بعدازظهر امروز و امشب ...

.: آرشیو :.



حداقل
مطالب ویژه
لینک های اصلی