17
گرامیداشت روز تکریم خانواده و تجلیل از بازنشستگان

مراسم گرامیداشت روز تکریم خانواده و تجلیل از بازنشستگان و تقدیر از دانش آموزان ممتاز اداره کل هواشناسی استان زنجان در مورخ 97/06/25 با حضور پرسنل، خانواده کارکنان و بازنشستگان در محل این اداره کل برگزار گردید. طی این مراسم از سادات ، بازنشستگان ، کارکنان نمونه اداره کل و دانش آموزان ممتاز سال 1396 تجلیل به عمل آمد