29
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان و مدیر کل مدیریت بحران استان از اداره کل هواشناسی استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان و مدیر کل مدیریت بحران استاناز اداره کل هواشناسی استان بازدید کردند.

به منظور آشنایی با نحوه فعالیت اداره کل هواشناسی استان بویژه در زمینه هشدار پیش آگاهی های جوی آقای سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان و آقای باقری مدیر کل مدیریت بحران استان روز پنجشنبه 27 دی ماه سال 1397 بازدید کرده و از نزدیک با نحوه فعالیت واحد های پیش بینی و سینوپتیک این اداره کل آشنا شدند.