11

بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهوارهاي بيانگر تقويت ناوه سطوح مياني جو مستقر بر روي درياي مديترانه و تأثير آن بر منطقه از روز پنجشنبه 96/08/11 ميباشد. در اثر نفوذ اين سامانه از امروز بارش پراكنده باران در استان آغاز خواهد شد. انتظار مي رود عمده فعاليت آن در روز شنبه 96/08/13 همراه با بارش قابل ملاحظه باران(در اغلب مناطق استان) باشد. همچنين در بعدازظهر روز جمعه شاهد وزش باد شديد(40 تا 60 كيلومتر بر ساعت) خواهيم بود. 

هشدارهاي كاربردي: 

توصيه هاي مديريت شهري: به سبب بارش باران احتمال آبگرفتگي معابر وجود خواهد داشت. 

توصيه هاي ايمني: طي مدت وزش بادهاي شديد از تردد و توقف و پارك كردن خودرو در كنار ساختمانهاي نيمه كاره، تاسيسات شهري مرتفع و درختان پوسيده و كهنسال خودداري گردد.

 توصيه هاي هواشناسي جاده اي: به سبب بارش باران لغزندگي معابر دور از انتظار نمي باشد. 

توصيه هاي كشاورزي: با توجه به پيش بيني بارش قابل ملاحظه باران در روز شنبه، اقدامات پيشگيرانه به عمل آيد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.