07

بر اساس تحليل نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي از بعدازظهر فردا سه شنبه (97/03/08) يك سامانه بارشي وارد استان شده و تا پايان هفته در استان مستقر خواهد بود. عمده فعاليت اين سامانه طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه، در ساعات عصر و شب و به صورت رگبار باران و رعد و برق، وقوع تگرگ و همچنين وزش موقت باد شديد خواهد بود. 

هشدارهاي كاربردي: 

توصيه هاي مديريت شهري: به سبب بارشهاي متناوب رگباري و همچنين وقوع تگرگ، آبگرفتگي معابر دور از انتظار نميباشد. لذا نسبت به پاكسازي آبروها و جويها جهت جلوگيري از آبگرفتگي اقدام گردد. 

توصيه هاي ايمني: از اتراق در حاشيه رودخانه ها و مسيلها به علت احتمال وقوع سيلاب (در مناطق مستعد) اجتناب گردد. هنگام تردد در جاده هاي كوهستاني نكات ايمني رعايت گردد. همچنين به دليل وقوع رعدوبرق حتي الامكان از حضور در ارتفاعات و فضاهاي باز خصوصا در ساعات بعدازظهر خودداري شود. 

توصيه هاي كشاورزي :با توجه به بارش باران طي روزهاي آينده كشاورزان عزيز محلولپاشي و سمپاشي در مزارع و باغات را متوقف نمايند. به سبب وقوع رعدوبرق و احتمال تگرگ و وقوع سيلاب از چراي دام در مناطق مرتفع و حاشيه مسيل ها و رودخانه ها خودداري گردد و نسبت به محافظت از تاسيسات كشاورزي، انبارها، دامداريها، مرغداريها و گلخانه ها اقدام نمايند. همچنين باغداران محترم با توجه به احتمال وقوع تگرگ تمهيدات لازم جهت مقابله با خسارات احتمالي را به عمل آورند

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.