25

بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر نفوذ  ناوه سطوح مياني  جو مستقر بر شرق درياي  مديترانه از اواخر وقت امروز  به منطقه مي باشد.  بنابراين  از روز  يك شنبه   مورخه 25/04/1391براي استان  آسمان  قسمتي ابري  تا ابري گاهي وزش باد نسبتاً شديد ، بارش هاي متناوب رگباري و رعد و برق پیش بيني مي گردد. با توجه به بارش هاي رگباري و احتمال وقوع تگرگ  ، سيلاب در مسيل ها و آبگرفتگي  معابر دور از انتظار نمي باشد. عمده فعاليت اين سامانه در روز هاي يكشنبه و دوشنبه خواهد بود.

با  توجه  به نفوذ  جريانهاي  شمالي   به منطقه   در روز هاي يكشنبه و دوشنبه  ، دماي هوا نيز كاهش نسبي خواهد يافت .

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.