03

بر اساس تحليل نقشه هاي هواشناسي از بعدازظهر روز شنبه 97/08/05 با نفوذ زبانه پرفشار سطح زمين، دماي هوا با كاهش قابل ملاحظه(8 تا 12 درجه سلسيوس) همراه خواهد شد به طوري كه طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه دماي كمينه در مناطق سردسير استان به صفر درجه سلسيوس و كمتر نيز خواهد رسيد. 

هشدارهاي كاربردي: مديريت حامل هاي انرژي: با توجه افت قابل ملاحظه دما از روز شنبه انتظار مي رود استفاده از وسايل گرمايشي و حامل هاي انرژي افزايش چشمگير يابد. 

توصيه هاي ايمني: : با توجه افزايش استفاده از وسايل گرمايشي قبل از راه اندازي از ايمني و صحت عملكرد آنها اطمينان حاصل گردد. 

توصيه هاي كشاورزي: با توجه به پيش بيني افت قابل ملاحظه دما محافظت از انبارها، گلخانه ها، دامداري ها، مرغداري ها، كندوهاي زنبور عسل و ... اقدام گردد. نسبت به برداشت و حمل محصولات و انتقال به مكان هاي مناسب و اضافه كردن ضد يخ به رادياتور ماشين آلات كشاورزي اقدام نمايند.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.