22

بررسي نقشه هاي هواشناسي بيانگر نفوذ سامانه بارشي فعالي از فردا يكشنبه به منطقه مي باشد كه به تدريج با بارش برف و باران و وزش باد شديدهمراه خواهد شد. انتظار مي رود عمده فعاليت اين سامانه روز دوشنبه به صورت رگبار متناوب برف و باران و رعدوبرق، همچنين افزايش شدت وزش باد(50 تا 80 كيلومتر بر ساعت) و وقوع كولاك برف در ارتفاعات و مناطق بادگير باشد.

 پس از عبور اين سامانه صبح روز سه شنبه شاهد كاهش دما و يخبندان صبحگاهي در اغلب مناطق استان خواهيم بود.

 هشدارهاي كاربردي: 

هواشناسي جاده اي:بارش برف و وقوع كولاك موجب لغزندگي معابر، كاهش ديد و اختلال در ترددهاي درون و برون شهري خواهد شد. لذا از سفرهاي غيرضروري(خصوصاً در جاده هاي كوهستاني و بادگير)پرهيز نموده و در صورت تردد جوانب احتياط رعايت شود. 

مديريت شهري:توصيه مي گردد آمادگي لازم جهت برفروبي و نمك پاشي معابر وجود داشته باشد. 

مديريت حامل هاي انرژي: با توجه به افزايش سوزباد انتظار ميرود استفاده از وسايل گرمايشي و حاملهاي انرژي افزايش يابد. 

توصيه هاي كشاورزي: كشاورزان عزيز از انجام هرگونه عمليات زراعي طي مدت بارش خودداري كرده و با توجه به وزش بادهاي شديد تا بسيار شديد اقدامات لازم را براي جلوگيري از خسارات احتمالي به عمل آورند.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.