07
سامانه بارشي جديد از اوايل هفته آينده استان را فرا خواهد گرفت

 بررسي نقشه هاي هواشناسي نشان مي دهنـد در اويل هفته آينده با نفوذ سامانه ناپايدار به منطقه، استان زنجان دستخوش تغييرات جوي بشرح ذيل خواهد شد: 

 ورود سامانه: از اواخر روز شنبه (10 فروردين 1398 .)

 مناطق تحت تاثير: كليه مناطق استان. 

 نوع پديده هاي مورد انتظار: - آسمان استان از بعدازظهر روز شنبه(10 فروردين) در بيشتر مناطق ابري. 

 آغاز وزش بادهاي تند در مناطق استان از عصر روز شنبه(10 فروردين). 

 تشديد وزش باد از اواخر روز يكشنبه تا روز دوشنبه (در برخي مناطق گاهي بصورت لحظه اي تا 72 كيلومتربرساعت). 

 آغاز بارش باران (گاهي بصورت رگبار و در برخي مناطق با احتمال رعدوبرق) از بعدازظهر و عصر يكشنبه (11 فروردين). 

 اوج بارش يكشنبه شب و روز دوشنبه (12 فروردين). 

 ميزان بارش تخميني اين سامانه 10 تا 20 ميليمتر در برخي مناطق 30 ميليمتر و بيشتر. 

 احتمال رخداد مخاطرات جوي: به سبب وزش بادهاي شديد لحظه اي خسارت به مبلمان شهري احتمال مي رود. 

 به سبب بارندگي هاي رگباري، آبگرفتگي معابر عموم، سيلابي شدن رودخانه ها و مسيل ها انتظار مي رود. 

 خروج سامانه بارشي: از اواخر روز دوشنبه (12 فروردين 1397 ).

( در صورت تغيير در الگوهاي جوي اطلاع رساني خواهد گرديد)

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.