10

آبگرفتگي معابر عمومي، سيلابي شدن رودخانه ها و مسيل ها توأم با وزش باد هاي شديد

پيرو اطلاعيه جوي شماره هاي 2 و 3 مورخ 7 و 9 فروردين 98 اعلام مي دارد: سامانه قوي بارشي وارد استان خواهد شد و موجب بارش سنگين در مناطقي از استان مي شود حجم بارش قابل انتظار براي سامانه مذكور 20 تا 30 ميليمتر و در مناطقي 50 ميلي متر و بيشتر برآورد مي شود.

لازم به ذكر است بارندگي ها عمدتاً به صورت رگبار شديد باران خواهد بود كه با رعدوبرق و احتمال وقوع تگرگ و وزش بادهاي شديد (با سرعت 40 تا 70 كيلومتر بر ساعت و در برخي مناطق بيشتر) تا اواخر وقت دوشنبه تداوم خواهد يافت. 

در اثر فعاليت اين سامانه آبگرفتگي معابر عمومي و سيلابي شدن رودخانه ها و مسيلها محتمل مي باشد.

Comments