19

رگبار متناوب باران و رعدوبرق با احتمال وقوع تگرگ طي امروز و فردا در استان رخ خواهد داد 

 بررسي آخرين نقشه هاي پيشيابي هواشناسي بيانگر نفوذ سامانه جوي به منطقه مي باشد كه موجب ناپايداري به شرح زير خواهد شد:

 ورود سامانه: (19/ 2 / 98)پنجشنبه بعدازظهر

 عمده فعاليت اين سامانه از بعدازظهر امروز تا اواخر وقت جمعه 

مناطق تحت تاثير: اغلب مناطق استان

 نوع پديده هاي مورد انتظار:  رگبار متناوب باران و رعدوبرق - وزش بادهاي شديد لحظه هاي(40 تا 80 كيلومتر بر ساعت) -احتمال وقوع تگرگ

 حجم بارش مورد انتظار:  اغلب مناطق 5 تا 15 ميليمتر - در برخي مناطق تا 25 ميلي متر 

 بيشتر رخداد مخاطرات جوي: - آبگرفتگي معابر عمومي، سيلابي شدن رودخانه ها و مسيل ها - احتمال آسيب محصولات كشاورزي(به سبب احتمال وقوع تگرگ) - احتمال آسيب به دكل هاي مخابراتي و خطوط انتقال نيرو به سبب رعدوبرق

خروج سامانه: - از اواخر وقت جمعه(20/ 2 / 98)

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.