06

بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر شكل گيري  ناوه سطوح مياني  جو در  شرق درياي  مديترانه مي باشد. اين سامانه از اواخر وقت فردا  منطقه ما را تحت تاثير  قرار داده و  در سطح زمين  با نفوذ پرفشار و افزايش شيو آن همراهي خواهد كرد.

  بنابراين  از روز  دوشنبه   مورخه  22 /08/1391  فعاليت اين سامانه  در استان شروع شده و به تناوب تا روز هاي پاياني هفته ادامه خواهد يافت.

اثرات جوي آن   در روزهاي دو شنبه و سه شنبه چشمگير  بوده  و به صورت  بارندگي  قابل ملاحظه  ، وزش بادهاي  شديد و افت محسوس دما بين  6 تا 12 درجه   خواهد بود. با توجه به پيش بيني كاهش دما ، بارش برف در مناطق كوهستاني و مرتفع محتمل مي باشد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.