31

بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر عبور تدريجي ناوه سطوح مياني جو فعال در منطقه طي دو روز آينده مي باشد. فشار هواي سطح زمين  و شيو آن  از فردا كاهش محسوس  خواهد يافت. بنابراين :

از بعد از ظهر امروز سه شنبه   مورخه  31/02/1392 تا اوايل پنجشنبه فعاليت  اين سامانه در استان تشديد خواهد شد.  وضعيت جوي  قسمتي ابري تا  ابري گاهي با وزش باد نسبتاً شديد ،  بارش هاي رگباري و رعد و برق پيش بيني مي گردد.  با توجه به ماهيت رگباري بارش ها ،  وزش باد نسبتاً شديد و احتمال وقوع تگرگ ،آبگرفتگي معابر و خسارت به محصولات كشاورزي  دور از انتظار نمي باشد.

با عبور تدريجي  اين سامانه  در روز پنجشنبه ضمن كاهش شدت ناپايداري ها در استان ، دماي هوا به طور نسبي افزايش  مي يابد

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.