24

بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر استقرار تدريجي  پشته  سطوح مياني جو از فردا در استان  مي باشد. كه با افزايش ارتفاع  سطوح مياني جو همراهي  مي كند. فشار هواي سطح زمين  كاهش نسبي  خواهد يافت. بنابراين :

از فردا  دوشنبه   مورخه  24/04/1392  دماي هوا در مناطق مختلف استان بين 5 تا 10 درجه  نسبت به 24 ساعت اخير افزايش خواهد يافت . اين هواي گرم  تا روز پنج شنبه بر استان حاكم خواهد شد. انتظار مي رود ، بيشينه دما در برخي نقاط  از 40 درجه سانتيگراد نيز عبور نمايد.

با تضعيف  اين سامانه  در روز جمعه، از  شدت  گرما در  استان كاسته  خواهد شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.