لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 16 فروردين 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در آبان 1395

برگزاری سومین جلسه تخصصی طرح تهک
برگزاری سومین جلسه تخصصی طرح تهک
سومین جلسه تخصصی کمیته راهبری سامانه تهک کشاورزی هواشناسی زنجان مورخ95/8/25 با حضور مدیر کل هواشناسی استان  وکارشناسان عضو کمیته درمحل هواشناسی زنجان برگزار گردید. این ج...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 27 آبان 1395       توسط: هواشناسی زنجان   
برگزاری دوره آموزشی نحوه گزارش وضعیت هوای گذشته درهواشناسی زنجان
برگزاری دوره آموزشی نحوه گزارش وضعیت هوای گذشته درهواشناسی زنجان
دوره نحوه گزارش وضعیت هوای گذشته با حضور کارشناسان هواشناسی همدیدی در محل اداره کل هواشناسی استان برگزار شد. این دوره طی 6ساعت در روز شنبه 22آبان ماه با شرکت کارشناسان استانه...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه 23 آبان 1395       توسط: هواشناسی زنجان