لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 16 فروردين 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در اردیبهشت 1392

حضور كارشناسان محترم ارزياب استانداري در اداره كل هواشناسي استان زنجان
حضور كارشناسان محترم ارزياب استانداري در اداره كل هواشناسي استان زنجان
حضور كارشناسان ارزياب استانداري زنجان جهت بازديد از اداره كل هواشناسي استان و ارزيابي عملكرد شاخص هاي اختصاصي در مورخ 92/3/9
تاریخ: پنجشنبه 9 خرداد 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
آگهي استخدام پيماني دستگاههاي اجرائي سال 92
آگهي استخدام پيماني دستگاههاي اجرائي استان در سال 92 http://azmoon.ostandari-zn.ir
تاریخ: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392       توسط: هواشناسی زنجان