لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 16 فروردين 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در خرداد 1393

آقای مهندس یاغموری مدیرکل هواشناسی استان زنجان شد
آقای مهندس یاغموری مدیرکل هواشناسی استان زنجان شد
مراسم تودیع آقای مهندس نصیری ومعارفه آقای مهندس یاغموری به عنوان مدیر کل جدید هواشناسی استان زنجان با حضور آقای دکتر پرهیزگار معاون محترم وزیر راه وشهرسازی ورئیس سازمان هواشنا...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه 2 تیر 1393       توسط: هواشناسی زنجان   
سومين جلسه تحول اداري و تقدير از جانبازان اداره كل
سومين جلسه تحول اداري و تقدير از جانبازان اداره كل
سومین جلسه تحول اداری ، اداره کل هواشناسی استان درمورخ 20/3/93با دستور جلسه برنامه ریزی شاخص های عمومی عملکرد در سال 93برگزار شد .دراین جلسه مسولین پیگیری محورهای مختلف شاخص ه...(ادامه)
تاریخ: شنبه 24 خرداد 1393       توسط: هواشناسی زنجان