لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 16 فروردين 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در مرداد 1393

بازدید مدیر کل هواشناسی استان از ادارات هواشناسی خدابنده وخیرآباد
بازدید مدیر کل هواشناسی استان از ادارات هواشناسی خدابنده وخیرآباد
مدیر کل هواشناسی استان به همراه رؤسای ادارات شبکه پایش هواشناسی ومهندسی تجهیزات هواشناسی براساس برنامه ریزی دوره ای به مناسبت فرارسیدن هفته دولت از ادارات هواشناسی خدابنده وخی...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه 3 شهریور 1393       توسط: هواشناسی زنجان   
به مناسبت هفته دولت ،گروه کوهنوردی اداره کل هواشناسی استان زنجان برنامه کوهنوردی زنجان تا ماسوله را اجرا نمودند
به مناسبت هفته دولت ،گروه کوهنوردی اداره کل هواشناسی استان زنجان برنامه کوهنوردی زنجان تا ماسوله را ...
به مناسبت هفته دولت ،گروه کوهنوردی اداره کل هواشناسی استان زنجان برنامه کوهنوردی زنجان تا ماسوله را اجرا نمودند
تاریخ: یکشنبه 2 شهریور 1393       توسط: هواشناسی زنجان