لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 16 فروردين 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در شهریور 1393

هشتمین جلسه کمیته تحول اداری
هشتمین جلسه کمیته تحول اداری
هشتمین جلسه کمیته تحول اداری با دستور جلسه : 1-      طرح تهك (گزارش فعاليت هاي انجام شده درخصوص طرح تهك، هماهنگي با رؤساي ايستگاههاي هواشناسي وتع...(ادامه)
تاریخ: شنبه 29 شهریور 1393       توسط: هواشناسی زنجان   
بازدید مدیر کل هواشناسی استان از ایستگاههای هواشناسی خرمدره وآببر
بازدید مدیر کل هواشناسی استان از ایستگاههای هواشناسی خرمدره وآببر
مدیر کل هواشناسی استان به همراه ذیحساب ،سرپرست اداره فنی وجمعدار اداره کل طی بازدیدی از ایستگاههای هواشناسی خرمدره وآببر دیدن کردند. این بازدید به منظور بررسی مسائل ومشکلات ای...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 18 شهریور 1393       توسط: هواشناسی زنجان