لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 30 بهمن 1397  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: چهارشنبه 30 خرداد 1397 نمایش: 198 مرتبه تعداد امتیاز: 60   (Article Rating)
اولین جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل در سال 1397

اولین جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل در سال 1397 با حضوراعضاءکمیته در مورخه 79/03/29در محل اتاق جلسه مدیریت تشکیل شد. این جلسه با موضوع ارتقاء طبقه واعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 4 نفر از کارکنان برگزار گردید.

کد: 1320
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • اولین جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل در سال 1397
امتیاز بندی