لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 30 بهمن 1397  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: سه شنبه 12 تیر 1397 نمایش: 207 مرتبه تعداد امتیاز: 60   (Article Rating)
جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل

اولین جلسه کمیته سلامت ادارای و صیانت از حقوق مردم ادارهکل در سال 1397 روز یکشنبه مورخه 97/04/10 با حضوراعضاء اینکمیته و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دراتاق جلسه مدیریت تشکیل گردید. در این جلسه نماینده سازمان مدیریت توضیحاتی درباره نحوه تکمیل و امتیاز دهی فرم بررسی موارد احصاء در ارتباط با موضوع گلو گاه های فساد اداری ارائه داد.

کد: 1324
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل
امتیاز بندی