لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 29 تير 1398  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: شنبه 5 آبان 1397 نمایش: 248 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
معرفی نمایندگان دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد برای همکاری در عملیاتی کردن سامانه تهک کشاورزی

جلسه معرفی نمایندگان دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد برای همکاری درعملیاتی کردن سامانه تهک کشاورزی با حضورمدیریتو کارشناسان تهک کشاورزی این اداره کل و نمایندگان مدیریت دامی جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان روز چهارشنبه مورخ 97/07/25محل اتاق جلسه دفتر مدیریت برگزار گردید.

کد: 2337
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • معرفی نمایندگان دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد برای همکاری در عملیاتی کردن سامانه تهک کشاورزی
  • معرفی نمایندگان دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد برای همکاری در عملیاتی کردن سامانه تهک کشاورزی
  • معرفی نمایندگان دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد برای همکاری در عملیاتی کردن سامانه تهک کشاورزی
امتیاز بندی