لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 06 فروردين 1398  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هواشناسي كشاورزي

راهنماي دريافت آمار هواشناسي ....


دريافت آمار عمومي ( رايگان )

خلاصه آمار بارش سال زراعي ا زاول مهر تا هفته ي جاري

دريافت آمار اختصاصي:

توصيه ميشود قبل از درخواست آمار دستورالعمل ارائه آمار هواشناسي كاربران را مطالعه فرمائيد 

ارائه آمار و اطلاعات به دانشجويان با ارائه مدارك ذيل به صورت رايگاه بوده ؛لذا با در دست داشتن مدارك ذيل جهت دريافت آمار به واحد آمار اداره كل هواشناسي زنجان مراجعه شود.

1- معرفي نامه از دانشگاه 

2- درخواست آمار مورد نياز توسط دانشجو

3- در دست داشتن كارت شناسايي معتبر

4- در صورتيكه آمار درخواستي براي تكميل پايان نامه باشد تعهد نامه تكميل و به تائيد مراجع ذيصلاح دانشگاه رسيده و سپس مراجعه شود

مهندسين مشاور ؛سازمانها ؛ارگانهاي دولتي و خصوصي و ... پس از واريز هزينه به شماره حساب IR 670100004001010501003354  نزد بانك مركزي تحت عنوان درآمد عمومي سازمان هواشناسي كشور ؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و چاپ آمار درخواستي به اداره كل هواشناسي استان زنجان - واحد آمار مراجعه نمايند ؛بديهي است كه نامه رسمي درخواست آمار نياز ميبايست ارائه شود.

 موارد استثنا ارگانهاي دولتي در دستور العمل ارائه آمار هواشناسي كاربران موجود ميباشد .

در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره تلفن 33742790 واحد آمار اداره كل هوشناسي استان زنجان تماس حاصل فرمائيد .