لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 13 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در مهر 1393

بازديد مدير كل محترم اداره هواشناسي زنجان از اداره هواشناسي ماهنشان
بازديد مدير كل محترم اداره هواشناسي زنجان از اداره هواشناسي ماهنشان
مدیر کل هواشناسی استان به همراه سرپرست اداره فنی وقسمت اداری درمورخ 4/8/93از اداره هواشناسی ماهنشان جهت بررسی مسائل اداری وفنی بازدید کردند درادامه از ایستگاه اتوماتیک هواشناس...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه 5 آبان 1393       توسط: هواشناسی زنجان