لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 24 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در آبان 1397

 جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل
جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل
 جلسه کارگروه توسعه مدیریت در خصوص بررسی نتایج ارزیابی عملکرد این اداره کل در سال 1396 با حضوراعضاء این کار گروه و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان روز سه ...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 1 آذر 1397       توسط: هواشناسی زنجان   
برگزاری دوره "تابش و ابزارهای اندازه گیری آن" در اداره کل هواشناسی استان زنجان
برگزاری دوره "تابش و ابزارهای اندازه گیری آن" در اداره کل هواشناسی استان زنجان
دوره آموزشی 18ساعته" تابش و ابزارهای اندازه گیری آن " مورخ 97/08/26 لغایت 97/08/28در اداره کل هواشناسی استان زنجان برگزار گردید. دراین دوره کارشناسان همدیدی و فنی از استان های...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 1 آذر 1397       توسط: هواشناسی زنجان