لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 24 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در آبان 1398

شرکت هواشناسی در هفته ترویج علم در دانشگاه زنجان
شرکت هواشناسی در هفته ترویج علم در دانشگاه زنجان
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان در راستای گرامیداشت هفته ترویج علم سال 98 که با موضوعات " ترویج علم و شناخت سرزمین ایران،آب و هوا، فرهنگ و جغرافیای سیاسی" انتخاب شده است، ...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 21 آبان 1398       توسط: هواشناسی زنجان   
اولين جلسه شوراي راهبري سازمان هواشناسي كشور روز سه شنبه 14 آبان  در سازمان هواشناسي كشور برگزار گرديد
اولين جلسه شوراي راهبري سازمان هواشناسي كشور روز سه شنبه 14 آبان در سازمان هواشناسي كشور برگزار گرد...
اين جلسه به رياست آقاي هاشمي معاون مديريت و توسعه و با حضور مهندس عسگري رييس مركز نوسازي و توسعه منابع انساني وزارت راه و شهرسازي و نماينده وزير در شوراي راهبري سازمان هواشناس...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 16 آبان 1398       توسط: هواشناسی زنجان