لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 24 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در آذر 1392

تشریح عملکرد پژوهشی اداره کل هواشناسی
تشریح عملکرد پژوهشی اداره کل هواشناسی
مدیر کل هواشناسی استان آقای مهندس نصیری درجلسه ای که دردانشگاه زنجان باحضور سایر دستگاههای اجرایی به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش وبه منظور توسعه پژوهش های کاربردی استان تشکیل ش...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 28 آذر 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
کسب رتبه برتر توسط اداره کل هواشناسی استان زنجان
کسب رتبه برتر توسط اداره کل هواشناسی استان زنجان
اداره کل هواشناسی استان به عنوان دستگاه برتر در اجرای برنامه های اقامه نماز وبرنامه های فرهنگی انتخاب شد ومدیر کل هواشناسی استان آقای مهندس نصیری وآقایان محمدعلی محبوبی ومحسن ...(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه 20 آذر 1392       توسط: هواشناسی زنجان