لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 17 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در آذر 1396

شرکت اعضای شورای اقامه نماز اداره کل درمراسم اختتامیه جشنواره نماز و فضای مجازی
شرکت اعضای شورای اقامه نماز اداره کل درمراسم اختتامیه جشنواره نماز و فضای مجازی
      جمعی از اعضای شورای اقامه نماز اداره کل در مراسم اختتامیه جشنواره نماز و فضای مجازی که روز سه شنبه مورخه            1396/09/...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 28 آذر 1396       توسط: هواشناسی زنجان   
برگزاری دوره برآورد دید افقی و قائم در هواشناسی
برگزاری دوره برآورد دید افقی و قائم در هواشناسی
دوره آموزشی برآورد دید افقی و قائم در هواشناسی به مدت3روز درزنجان برگزارشد این دوره آموزشی 18ساعته از25تا27آذر 1396 دراداره کل هواشناسی استان زنجان برگزارگردید. کارشناسان هم...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 28 آذر 1396       توسط: هواشناسی زنجان   
جلسه فعال سازی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی
جلسه فعال سازی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی
جلسه فعال سازی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی روز سه شنبه مورخه 1396/09/07 با حضور مدیریت و مدعوین در محل اتاق جلسه اداره کل برگزار گردید، در این جلسه پس از تعیین ا...(ادامه)
تاریخ: شنبه 11 آذر 1396       توسط: هواشناسی زنجان   
جلسه کمیته نظام آراستگی
جلسه کمیته نظام آراستگی
جلسه کمیته نظام آراستگی روز سه شنبه مورخه 1396/09/07 با حضور مدیریت و مدعوین در محل اتاق جلسه اداره کل برگزار گردید، در این جلسه پس از تعیین اعضاء این کمیته در مورد برنامه های...(ادامه)
تاریخ: شنبه 11 آذر 1396       توسط: هواشناسی زنجان