لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 17 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در آذر 1397

جلسه کمیته نظام آراستگی
جلسه کمیته نظام آراستگی
جلسه کمیته نظام آراستگی اداره کل روز دوشنبه مورخ 97/10/03 با حضور اعضاء این کمیته در اتاق جلسه مدیریت تشکیل شد. این جلسه با موضوع بررسی چک لیست های نظام آراستگی و زمان بندی با...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه 9 دی 1397       توسط: هواشناسی زنجان   
برگزاری دوره "ابر شناسی" در اداره کل هواشناسی استان زنجان
برگزاری دوره "ابر شناسی" در اداره کل هواشناسی استان زنجان
دوره آموزشی 24 ساعته"ابرشناسی" مورخ 97/09/18 لغایت 97/09/21 در اداره کل هواشناسی استان زنجان برگزار گردید. دراین دوره کارشناسان همدیدی از استان های زنجان، قزوین و کردستان شرکت...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 22 آذر 1397       توسط: هواشناسی زنجان   
سومین جلسه تخصصی روسای ادارات هواشناسی استان
سومین جلسه تخصصی روسای ادارات هواشناسی استان
سومین جلسه تخصصی روسای ادارات هواشناسی استان روز سه سنبه مورخ97/09/13 در سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد. این جلسه با موضوع تقدیر از کارشناسان همدیدی برتر در سه ماهه دوم سال97...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 15 آذر 1397       توسط: هواشناسی زنجان