لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
چهارشنبه 07 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در فروردین 1393

اولین جلسه تحول اداری در سال 93با حضور مدیر کل کلیه کارکنان ستادی وروسای ادارات شهرستانهای تابعه درسالن کنفرانس تشکیل شد
اولین جلسه تحول اداری در سال 93با حضور مدیر کل کلیه کارکنان ستادی وروسای ادارات شهرستانهای تابعه درس...
درشروع جلسه مهندس نصیری مدیر کل هواشناسی استان به تشریح مسائل عمده اداره کل درسال گذشته پرداختند وهمچنین نحوه برنامه ریزی برای سال جدید را تشریح نمودند ودرادامه روسای ادارت ست...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 28 فروردین 1393       توسط: هواشناسی زنجان