لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 17 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در فروردین 1395

برگزاری اولین جلسه اداری اداره کل هواشناسی استان
برگزاری اولین جلسه اداری اداره کل هواشناسی استان
برگزاری اولین جلسه اداری  با حضور مدیر کل ، روسای ادارات ستادی وادارات تابعه و پرسنل هواشناسی استان درروز دوشنبه مورخ 95/1/30 برگزار گردید.  ابتدا مدیر کل هواشناسی ...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه 5 اردیبهشت 1395       توسط: هواشناسی زنجان