لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 13 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در خرداد 1392

تقدير از روابط عمومي هواشناسي استان زنجان
تقدير از روابط عمومي هواشناسي استان زنجان
روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان از سوی استانداری زنجان جزء روابط عمومی های برتراستان  برگزیده شد  ومسئول روابط عمومی این اداره کل طی مراسمی ازسوی استاندار محترم ...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 11 تیر 1392       توسط: هواشناسی زنجان