لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 13 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در خرداد 1395

ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی هواشناسی زنجان
ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی هواشناسی زنجان
جلسه ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی اداره کل هواشناسی استان در روز پنجشنبه مورخ 20/3/95 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومدیر کل هو...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه 23 خرداد 1395       توسط: هواشناسی زنجان