لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
چهارشنبه 07 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در تیر 1396

جلسه ارزیابی شاخص های اختصاصی اداره کل هواشناسی استان زنجان
جلسه ارزیابی شاخص های اختصاصی اداره کل هواشناسی استان زنجان
جلسه ارزیابی شاخص های اختصاصی اداره کل با حضور مدیریت و روسای اداره توسعه مدیریت و منابع انسانی و شبکه پایش، کارشناس بخش پیش بینی، کارشناس ارزیابی عملکرد دستگاه و ارزیابان ساز...(ادامه)
تاریخ: شنبه 7 مرداد 1396       توسط: هواشناسی زنجان   
جلسه کنترل و تطبیق فعالیتهای تهک کشاورزی هواشناسی استان
جلسه کنترل و تطبیق فعالیتهای تهک کشاورزی هواشناسی استان
اولین نشست کنترل و تطبیق فعالیتهای توسعه هواشناسی کاربردی(تهک)کشاورزی استان زنجان و تشریح اسناد بالادستی سازمان هواشناسی در ارتباط با کاربر نهایی با حضور مدیرکل هواشناسی استان...(ادامه)
تاریخ: شنبه 31 تیر 1396       توسط: هواشناسی زنجان