لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 24 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در مرداد 1394

 سرپرست جدید ایستگاه هواشناسی گرماب معرفی شد.
سرپرست جدید ایستگاه هواشناسی گرماب معرفی شد.
مراسم تودیع ومعارفه سرپرست ایستگاه هواشناسی گرماب درروز شنبه مورخ 31/5/94 با حضور بخشدار گرماب ورئيس اداره شبكه پايش هواشناسي و جمعی از مسئولین اداره کل هواشناسی استان زنجان د...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 5 شهریور 1394       توسط: هواشناسی زنجان