لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 24 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در مرداد 1396

جلسه بررسی الویتهای پژوهشی هواشناسی استان در سال 1396
جلسه بررسی الویتهای پژوهشی هواشناسی استان در سال 1396
جلسه بررسی نیازهای پزوهشی و فناوری اداره کل هواشناسی استان زنجان در برنامه ششم توسعه ، با حضور مدیریت و اعضای کمیته پژوهش و نماینده دانشگاه زنجان جناب آقای دکتر عابدینی در تار...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه 29 مرداد 1396       توسط: هواشناسی زنجان