لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
چهارشنبه 07 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در شهریور 1394

برگزاری جلسه هم اندیشی اداره هواشناسی خرمدره
برگزاری جلسه هم اندیشی اداره هواشناسی خرمدره
جلسه هم اندیشی اداره کل هواشناسی خرمدره با حضور مدیر کل هواشناسی استان زنجان وکارکنان آن اداره برگزار شد. این جلسه درروز چهارشنبه مورخ 18/6/94تشکیل شد وطی جلسه کارکنان به ارا...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 24 شهریور 1394       توسط: هواشناسی زنجان   
بازدید معاونین سازمان هواشناسی کشور از اداره کل هواشناسی استان زنجان
بازدید معاونین سازمان هواشناسی کشور از اداره کل هواشناسی استان زنجان
معاون فنی وشبکه ایستگاهها جناب آقای میرزایی ومعاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی جناب آقای امیر شقاقی ، مدیر کل هواشناسی استان البرز جناب آقای رحمانیان وتنی چند از مسئولین سازمان...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 24 شهریور 1394       توسط: هواشناسی زنجان