لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
چهارشنبه 07 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: پنجشنبه 16 دی 1395 نمایش: 1058 مرتبه تعداد امتیاز: 109   (Article Rating)
جلسه معرفی سامانه توسعه هواشناسی کشاورزی

جلسه معرفی سامانه توسعه هواشناسی کشاورزی(تهک) در تاریخ 95/10/15 به دعوت معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید.

در این نشست، مدیر کل هواشناسی گزارشی از وضعیت اقلیمی و تحلیل بارش و دمای استان ارایه نموده درادامه آقای مسلمی دبیر تهک کشاورزی ضمن اشاره به نقش اطلاعات هواشناسی در جهت افزایش بهره وری  کشاورزی، به تشریح سامانه  فوق پرداختند و در پایان جلسه سی دی و بروشور سامانه تهک مابین حضار توزیع شد.

کد: 1231
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه معرفی سامانه توسعه هواشناسی کشاورزی
  • جلسه معرفی سامانه توسعه هواشناسی کشاورزی
  • جلسه معرفی سامانه توسعه هواشناسی کشاورزی
امتیاز بندی