لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
چهارشنبه 07 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: چهارشنبه 29 دی 1395 نمایش: 1038 مرتبه تعداد امتیاز: 108   (Article Rating)
باهم برای هوای پاک

شعار روز ملي هواي پاك در سال 95 : " با هم براي هواي پاك "

مدیریت سبز به عنوان یک رویکرد مدرن زیست محیطی در سازمانها با تاکید بر یکپارچگی ،مسئولیت پذیریاجتماعی،اقتصادی و زیست محیطي اجرامیشود.

                                               29 دی روز هوای پاک گرامی باد

کد: 1233
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • باهم برای هوای پاک
  • باهم برای هوای پاک
امتیاز بندی