لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
چهارشنبه 07 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: دوشنبه 4 بهمن 1395 نمایش: 1171 مرتبه تعداد امتیاز: 7195   (Article Rating)
اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی استان زنجان

 اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی استان زنجان در سال 1395 با حضور نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان  برگزارشد.

این جلسه که روز یکشنبه مورخه 3/11/95 از ساعت10 صبح آغاز گردید، درخصوص بررسی نتایج ارزیابی عملکرد سال 1394 و بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 95 شد.

روابط عمومي اداره كل هواشناسي استان زنجان


کد: 1234
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  •  اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی استان زنجان
  •  اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی استان زنجان
  •  اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی استان زنجان
امتیاز بندی