لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
دوشنبه 12 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: شنبه 21 اسفند 1395 نمایش: 1084 مرتبه تعداد امتیاز: 96   (Article Rating)
جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی استان زنجان

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل در خصوص بررسی ارزیابی عملکرد سال 95 در مورخه 95/12/17 از ساعت 13 با حضور مدیرکل و کارشناسان دراتاق جلسه مدیریت تشکیل شد. در این جلسه ضمن بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی عملکردها ، مسئول مرتبط با هر شاخص تعیین گردید.

کد: 1248
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی استان زنجان
  • جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی استان زنجان
  • جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی استان زنجان
امتیاز بندی