لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 15 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: پنجشنبه 13 مهر 1396 نمایش: 963 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل

جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل روز چهارشنبه مورخه 96/07/05 با حضور مدیرکل ، اعضای این کمیته و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دراتاق جلسه مدیریت تشکیل شد. در این جلسه شرایط احراز و ارتقا طبقه و ضوابط و نحوه ارتقا رتبه کارکنان مطرح و مورد بررسی  قرار گرفت.

کد: 1275
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل
  • جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل
امتیاز بندی