لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
دوشنبه 12 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: پنجشنبه 28 شهریور 1398 نمایش: 299 مرتبه تعداد امتیاز: 12   (Article Rating)
برگزاری دوره آموزشی"آمار و کاربرد آن در اقلیم" در اداره کل هواشناسی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان زنجان؛ دوره " آمار و کاربرد آن در اقلیم” به مدت 5 روز از تاریخ 23 لغایت 27شهریور ماه 1398 با حضور 23 نفر از کارشناسان استان های زنجان، کردستان واردبیل در سالن کنفرانس اداره کل هواشناسی استان زنجان به مدت 30 ساعت برگزار گردید.
شرکت کنندگان در این دوره با مباحثی از قبیل: نقش آمار در اقلیم شناسی، آمار توصیفی و استنباطی و کاربرد های آن، فرآیندهای تصادفی گسسته و پیوسته، انواع احتمالها، تحلیل توصیفی داده ها، انواع شاخص های متمایل به مرکز مانند:انواع میانگینها و چندکها، معیارهای پراکندگی یا پراکنش مانند: دامنه- انحراف از میانگین- انحراف از معیار و واریانس- ضریب تغییرات- دامنه چارکی- واریانس اصلاح شده و تقارن- چولگی و کشیدگی، رسم انواع نمودارهای آماری، استاندارد سازی داده ها، روشهای تحلیل آماری روابط بین داده ها، انواع همبستگی ها و روش های محاسبه آن، توزیع های احتمالی گسسته و پیوسته، آزمون های پارامتری و ناپارامتری و ... بصورت تئوری و عملی با استفاده از نرم افزار spss آشنا شدند.
کد: 2434
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • برگزاری دوره آموزشی"آمار و کاربرد آن در اقلیم" در اداره کل هواشناسی استان زنجان
  • برگزاری دوره آموزشی"آمار و کاربرد آن در اقلیم" در اداره کل هواشناسی استان زنجان
امتیاز بندی