لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 16 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در دی 1391

اطلاعيه جوي شماره 13 يكشنبه 91/11/8
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر شكل گيري  ناوه سطوح مياني جو بر روي درياي مديترانه مي باشد.  يك موج  از اين سامانه  ضمن تق...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه 8 بهمن 1391       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 12 چهارشنبه20/10/91
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر نفوذ تدريجي ناوه سطوح مياني جو شكل گرفته در شرق درياي مديترانه از بعد از ظهر امروز چهارشنبه  مورخه  ...(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه 20 دی 1391       توسط: هواشناسی زنجان