لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 10 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در دی 1392

اطلاعیه جوی شماره 18 چهارشنبه 92/11/09
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد ، اولین موج نشأت گرفته ازناوه سطوح میانی جو مستقر بر روی دریای مدیترانه طی روز جمعه استان ما را تحت تأثیر...(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه 9 بهمن 1392       توسط: هواشناسی زنجان