لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 10 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در مهر 1391

اطلاعیه جوی شماره 10 شنبه 20/08/91
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر شكل گيري  ناوه سطوح مياني  جو در  شرق درياي  مديترانه مي باشد. اين سامانه از اواخر وقت فرد...(ادامه)
تاریخ: شنبه 6 آبان 1391       توسط: هواشناسی زنجان