لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 15 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در مهر 1392

اطلاعیه جوی شماره 11 شنبه 92/08/04
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی بيانگر نفوذ سامانه جوی ناپایدار سطوح میانی جو مستقر بر شمال شرق دریای مدیترانه ،به شمال غرب کشور و استان ما می باشد.این سامانه از بعد از ...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه 5 آبان 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 10 چهارشنبه 01/08/92
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی بيانگر استقرار پر فشار قوی  بر روی شمال دریای خزر و دریای سیاه می باشد. این سامانه از فردا به استان ما نفوذ کرده و اثرات آن در روز ج...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه 5 آبان 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 9 شنبه 27/07/92
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر نفوذ سامانه جوی ناپایدار سطوح میانی جو مستقر بر روی دریای سیاه و شمال شرق دریای مدیترانه ،به شمال غرب کشور و ا...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 30 مهر 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 8 يكشنبه 92/07/14
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر نفوذ تدریجی و توأم دو سامانه جوی نسبتا ًناپایدار در سطح زمین و سطوح میانی جو به شمال غرب کشور می باشد.در سطح ز...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 16 مهر 1392       توسط: هواشناسی زنجان