لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 15 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در مهر 1393

اطلاعیه جوی شماره 5 یکشنبه 27/07 /93
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای حاکی از تقویت و حرکت شرق سوی ناوه  فعال سطوح میانی جو مستقر بر روی دریای سیاه و شرق دریای مدیترانه و تأثیراین سا...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه 28 مهر 1393       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 4 چهارشنبه 11/04/93
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای حاکی از تقویت و حرکت شرق سوی ناوه  فعال سطوح میانی جو  و تأثیراین سامانه  بر منطقه  تا اوایل هفته...(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه 9 مهر 1393       توسط: هواشناسی زنجان