لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 16 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در مهر 1396

اطلاعيه جوي شماره 7 دوشنبه مورخ 96/07/10
بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهوارهاي بيانگر تقويت ناوه سطوح مياني جو مستقر بر روي درياي مديترانه و درياي سياه و تأثير تدريجي آن بر منطقه از روز سه شنبه مي باشد كه با نفو...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 11 مهر 1396       توسط: مدير سايت