لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 10 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در آبان 1392

اطلاعیه جوی شماره 13 پنجشنبه 28/08/92
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی بيانگر نفوذ  و تاثیر سامانه جوی  سطوح میانی جو مستقر در شرق دریای مدیترانه و شمال دریای  سرخ به  غرب کشور و استان ما ...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 28 آبان 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 12 پنجشنبه 92/08/16
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی بيانگر نفوذ سامانه جوی ناپایدار سطوح میانی جو مستقر بر دریای سیاه و شرق دریای مدیترانه ،به غرب کشور و استان می باشد.این سامانه از بعد از ...(ادامه)
تاریخ: شنبه 18 آبان 1392       توسط: هواشناسی زنجان